Szczegóły

Nasz Ośrodek to idealne rozwiązanie dla opiekunów i rodzin osób wymagających stałej opieki, chcących na krótki czas powierzyć bliską osobę profesjonalnej opiece. Z oferty mogą skorzystać ci, którzy potrzebują chwilowego wyręczenia, wytchnienia w codziennych obowiązkach i chcą mieć pewność wysokiej jakości usług i komfortu bliskiej osoby.

Osoba zainteresowana przyjęciem do Ośrodka, jego rodzina lub opiekun może zgłosić chęć skorzystania z usług Ośrodka w wybrany sposób:

a) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ul. Katowickiej 64A;

b) telefonicznie pod numerem telefonu (77) 44 33 692;

c) drogą elektroniczną na adres e-mail opiekakrotkoterminowa@szpital.opole.pl;

d) pisemnie na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.

 Należy wystąpić z wnioskiem o przyjęcie do Ośrodka.

Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Zasady określające tryb przyjęcia, pobytu oraz realizacji stacjonarnych świadczeń w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej
Osoby ubiegającej sie o przyjęcie (1a)
Opiekuna osoby ubiegającej się o przyjęcie (1b)
Zgoda na pobyt w Ośrodku

Szczegółowe informacje: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, tel.: (77) 44 33 692.